© 2018 Kruimel  Kinderdagverblijf

Inspectierapporten
Iedere kinderopvanglocatie in Nederland wordt regelmatig bezocht door een inspecteur van de GGD die toetst of  een kinderopvangorganisatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Deze GGD inspectierapporten zijn openbaar en door iedereen te bekijken.

Het inspectierapport van het Kruimel Kinderdagverblijven van uw kind vindt u hieronder.

Inspectierapport Kruimel Eindhoven
* Inspectierapport BSO Kruimel Eindhoven
* Inspectierapport DOV Kruimel Eindhoven
* Beleidsplan Eindhoven

Inspectierapport Kruimel Geldrop
* Inspectierapport BSO Kruimel Geldrop
* Inspectierapport DOV Kruimel Geldrop
 * Beleidsplan Gelrop

* Eindverslag Ongevallen Registratie 2017
* Verslag Geschillen 2017

De inspectierapporten zijn ook via de Landeliljke Register Kinderopvang en Peuterspeelzaken (LRKP) te benaderen, kies voor meer info op de link van de locatie.

* Algemene link van LRKP van de locatie Kruimel Eindhoven
* Kruimel Eindoven (Kinderdagverblijf)
* Kruimel Eindhoven (Buitenschoolse opvang)

* Algemee link van LRKP van de locatie Kruimel Geldrop
* Kruimel Geldrop (Kinderdagverblijf)
* Kruimel Geldrop (Buitenschoolse opvang)Over Kruimel Wat bieden wij Tarieven Inschrijven Informatie Contact

Vestiging Eindhoven

Luxemburglaan 113

5625NC Eindhoven

Tel: (040) 292 65 34
 kdv-kruimel@outlook.com
www.kvdkruimel.nl


Volg ons ook op!

Voor meer info bel 040 - 2926534

Vestiging Geldrop

Sint Jozefplein 4

5666 RL Geldrop

Tel: (040) 2027049
 kdv-kruimel@outlook.com
www.kvdkruimel.nl